Östgöta Mobilkranar

Lyft för kvarteret Brödet och Erlandsson Bygg

Lyft för kvarteret Brödet och Erlandsson Bygg

På kvarteret Brödet har vi på Östgöta Mobilkranar varit med från grunden till sista takstolen med all hantering gällande lyft.

Sagt om projektet

”På kvarteret Brödet har Östgöta Mobilkranar utfört ett utmärkt arbete. Med bred maskinpark samt kompetent personal så har inga lyft varit omöjliga. Östgöta Mobilkranar har varit behjälpliga och flexibla i sina arbetstider vilket har underlättat väldigt mycket för oss!”
Kristoffer Gustafsson
Biträdande platschef

Projektet genomfördes på uppdrag av Erlandsson Bygg